0

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP KỸ THUẬT ADV VIỆT NAM

Số tài khoản: 0491.0000.65761

Tại: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thăng Long

  1. TRẢ TIỀN KHI NHẬN HÀNG

Trả tiền khi nhận hàng (COD)